Inlocuire MCC

Опубликован : 19-08-2022 в Monitorul Oficial № 264-266 статья № 986

Рассмотрев вопросы повестки дня, Межведомственная комиссия по контрольно-кассовому оборудованию решает:

1. На основании п.2 Положения о Межведомственной комиссии по контрольно-кассовому оборудованию, утвержденного Постановлением Правительства №141/2019 о применении контрольно-кассового оборудования при осуществлении расчетов, установить экономических агентов – крупных налогоплательщиков (юридических лиц), утвержденных Приказом директора Государственной налоговой службы № 635/2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, № 360-371, ст.1442), которые осуществляют виды деятельности, указанные в приложении к настоящему решению, которые будут использовать контрольно-кассовое оборудование, подключенное к АИС «Электронный мониторинг продаж» начиная со срока, указанного в приложении.

2. Рекомендовать Государственной налоговой службе:
– информировать поставщиков контрольно-кассового оборудования о настоящем решении;
– обеспечить информирование экономических агентов – крупных налогоплательщиков (юридических лиц, указанных в п.1, о сроке, установленном в приложении к настоящему решению, посредством информационных писем, публикации объявления на официальной странице Государственной налоговой службы www.sfs.md.

3. Решение вступает в силу со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

4. Государственной налоговой службе обеспечить опубликование решения в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ,
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ                                                           Ион ГУМЕНЕ
№ 26-11/1-19/03-2022. Кишинэу, 16 августа 2022 г.

  În scopul administrării echipamentelor de casă și de control, Serviciul Fiscal de Stat Vă informează că au fost stabiliți agenții economici contribuabili mari (persoane juridice), aprobați prin Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 635/2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 360-371, art.1442), ce vor utiliza echipamente de casă și de control conectate la SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor”.
  Agenții economici contribuabili mari (persoane juridice) vor utiliza echipamentele de casă și de control conectate la SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor” conform activităților și în termenul stabilit în anexa la Decizia Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control a Republicii Moldova nr.26-11/1-19/03-2022 din 16.08.2022 (Monitorul Oficial nr. 264-266 din 19.08.2022).
  Astfel, agenții economici contribuabili mari (persoane juridice) vor utiliza echipamente de casă și de control conectate la SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor”:
 • începând cu 1 ianuarie 2023, care desfășoară activitățile de:
  Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
  Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;
  Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate;
  Activități referitoare la sănătatea umană;
  Servicii combinate de îngrijire medicală și asistență socială, cu cazare;
  Comerț cu ridicata și cu amănuntul al autovehiculelor și motocicletelor, întreținerea și repararea acestora; 
 • începând cu 1 iulie 2023, care desfășoară activitățile de:
  Comerț cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete;
  Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor;
  Alte activități.
Totodată, agenții economici contribuabili mari (persoane juridice) urmează să scoată de la evidență și din exploatare ECC de tip vechi conform procedurii stabilite prin Regulamentul cu privire la modul de evidență şi sigilare a echipamentelor de casă şi de control, aprobat prin Ordinul SFS nr. 632/2020.

În acest context, Serviciului Fiscal de Stat, va informa și consulta agenții economici vizați de această modificare.
Cu respect,
Olga GOLBAN
Șefă  a Direcției Generale Metodologie Proceduri Fiscale
SERVICIUL FISCAL DE STAT

Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *